کمترین: 
1472000
بیشترین: 
1483000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1483000
زمان: 
12/6 16:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 6 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 6 اسفند 1396 , 1483000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 12:00","price":1472000},{"date":"1396/12/06 12:30","price":1479000},{"date":"1396/12/06 16:12","price":1483000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398