کمترین: 
1470000
بیشترین: 
1481000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1481000
زمان: 
12/6 16:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 6 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 1481000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 12:00","price":1470000},{"date":"1396/12/06 12:30","price":1477000},{"date":"1396/12/06 16:12","price":1481000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398