کمترین: 
1515500
بیشترین: 
1532300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1524500
زمان: 
12/6 19:36
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 6 اسفند 1396
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 1524500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:48","price":1516000},{"date":"1396/12/06 11:54","price":1515500},{"date":"1396/12/06 12:00","price":1516000},{"date":"1396/12/06 12:06","price":1520000},{"date":"1396/12/06 12:30","price":1523500},{"date":"1396/12/06 12:42","price":1525000},{"date":"1396/12/06 13:12","price":1527000},{"date":"1396/12/06 13:24","price":1529000},{"date":"1396/12/06 13:54","price":1528500},{"date":"1396/12/06 14:00","price":1528000},{"date":"1396/12/06 14:06","price":1526000},{"date":"1396/12/06 14:24","price":1531000},{"date":"1396/12/06 14:42","price":1530800},{"date":"1396/12/06 14:54","price":1531300},{"date":"1396/12/06 15:12","price":1532300},{"date":"1396/12/06 15:30","price":1530500},{"date":"1396/12/06 15:42","price":1530000},{"date":"1396/12/06 16:06","price":1528500},{"date":"1396/12/06 16:42","price":1529000},{"date":"1396/12/06 17:00","price":1523500},{"date":"1396/12/06 17:36","price":1524000},{"date":"1396/12/06 18:12","price":1523800},{"date":"1396/12/06 18:30","price":1524000},{"date":"1396/12/06 19:36","price":1524500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398