کمترین: 
1509000
بیشترین: 
1530000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1520000
زمان: 
12/6 17:00
قیمت سکه امامی امروز 6 اسفند 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 1520000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:48","price":1509000},{"date":"1396/12/06 12:06","price":1518000},{"date":"1396/12/06 12:48","price":1520000},{"date":"1396/12/06 14:24","price":1530000},{"date":"1396/12/06 15:06","price":1528000},{"date":"1396/12/06 15:12","price":1529000},{"date":"1396/12/06 15:18","price":1530000},{"date":"1396/12/06 17:00","price":1520000}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399