کمترین: 
90
بیشترین: 
90
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
90
زمان: 
12/6 11:40
قیمت روبل روسیه امروز 6 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 90 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:40","price":90}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398