کمترین: 
5458
بیشترین: 
5559
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5458
زمان: 
12/6 16:50
قیمت یورو امروز 6 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 6 اسفند 1396 , 5458 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:30","price":5522},{"date":"1396/12/06 12:10","price":5535},{"date":"1396/12/06 13:00","price":5534},{"date":"1396/12/06 13:10","price":5559},{"date":"1396/12/06 13:20","price":5546},{"date":"1396/12/06 13:40","price":5458},{"date":"1396/12/06 16:10","price":5534},{"date":"1396/12/06 16:50","price":5458}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398