کمترین: 
451000
بیشترین: 
463000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
463000
زمان: 
12/6 17:00
قیمت ربع سکه امروز 6 اسفند 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 463000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:30","price":451000},{"date":"1396/12/06 13:30","price":458000},{"date":"1396/12/06 13:54","price":460000},{"date":"1396/12/06 14:36","price":461000},{"date":"1396/12/06 17:00","price":463000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398