کمترین: 
735000
بیشترین: 
746000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
744000
زمان: 
12/6 17:54
قیمت نیم سکه امروز 6 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 744000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:30","price":746000},{"date":"1396/12/06 12:00","price":735000},{"date":"1396/12/06 13:30","price":744000},{"date":"1396/12/06 13:54","price":745000},{"date":"1396/12/06 17:00","price":740000},{"date":"1396/12/06 17:54","price":744000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398