کمترین: 
449500
بیشترین: 
463500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
463500
زمان: 
12/6 17:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 6 اسفند 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 463500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:24","price":449500},{"date":"1396/12/06 11:30","price":452500},{"date":"1396/12/06 13:30","price":459500},{"date":"1396/12/06 13:54","price":461500},{"date":"1396/12/06 14:30","price":462000},{"date":"1396/12/06 14:36","price":462500},{"date":"1396/12/06 17:00","price":463500}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398