کمترین: 
741000
بیشترین: 
749000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
747000
زمان: 
12/6 17:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 6 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 747000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:24","price":746000},{"date":"1396/12/06 11:30","price":749000},{"date":"1396/12/06 12:00","price":743500},{"date":"1396/12/06 12:30","price":741000},{"date":"1396/12/06 13:30","price":747000},{"date":"1396/12/06 13:54","price":748000},{"date":"1396/12/06 17:00","price":745500},{"date":"1396/12/06 17:54","price":747000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398