کمترین: 
1308
بیشترین: 
1308
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1308
زمان: 
12/6 11:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 6 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 1308 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:10","price":1308}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398