کمترین: 
5060
بیشترین: 
5300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5300
زمان: 
12/6 13:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 5300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:10","price":5060},{"date":"1396/12/06 11:20","price":5100},{"date":"1396/12/06 12:10","price":5080},{"date":"1396/12/06 13:50","price":5300}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398