کمترین: 
1287
بیشترین: 
1291
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1291
زمان: 
12/6 12:30
قیمت لیر ترکیه امروز 6 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 1291 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:10","price":1287},{"date":"1396/12/06 12:10","price":1288},{"date":"1396/12/06 12:20","price":1289},{"date":"1396/12/06 12:30","price":1291}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398