کمترین: 
3793
بیشترین: 
3823
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3823
زمان: 
12/6 14:00
قیمت دلار استرالیا امروز 6 اسفند 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 6 اسفند 1396 , 3823 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:00","price":3793},{"date":"1396/12/06 11:20","price":3805},{"date":"1396/12/06 12:30","price":3818},{"date":"1396/12/06 14:00","price":3823}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398