کمترین: 
3788
بیشترین: 
3858
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3858
زمان: 
12/6 14:30
قیمت دلار کانادا امروز 6 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 اسفند 1396 , 3858 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:00","price":3788},{"date":"1396/12/06 11:20","price":3805},{"date":"1396/12/06 12:10","price":3808},{"date":"1396/12/06 12:20","price":3815},{"date":"1396/12/06 12:30","price":3832},{"date":"1396/12/06 13:30","price":3842},{"date":"1396/12/06 14:30","price":3858}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398