کمترین: 
1309
بیشترین: 
1317
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1317
زمان: 
12/6 13:10
قیمت درهم امارات امروز 6 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 1317 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:00","price":1309},{"date":"1396/12/06 11:20","price":1312},{"date":"1396/12/06 12:30","price":1314},{"date":"1396/12/06 13:10","price":1317}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398