کمترین: 
98080.3
بیشترین: 
98172.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98080.3
زمان: 
12/6 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 6 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 98080.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 11:00","price":98172.7},{"date":"1396/12/06 14:00","price":98080.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398