بورگوارد BX7

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/12/06 12:00","price":279900000},{"date":"1397/02/26 00:00","price":299600000}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397