کمترین: 
301000
بیشترین: 
310000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
305000
زمان: 
12/5 19:06
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 5 اسفند 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 305000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 12:12","price":301000},{"date":"1396/12/05 13:54","price":310000},{"date":"1396/12/05 15:30","price":304000},{"date":"1396/12/05 19:06","price":305000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398