کمترین: 
68
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68
زمان: 
12/5 11:40
قیمت افغانی امروز 5 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:40","price":68}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398