کمترین: 
858.1
بیشترین: 
880
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
863
زمان: 
12/5 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 863 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:03","price":866.76},{"date":"1396/12/05 14:00","price":880},{"date":"1396/12/05 14:30","price":863},{"date":"1396/12/05 15:00","price":860},{"date":"1396/12/05 15:30","price":858.1},{"date":"1396/12/05 16:00","price":868},{"date":"1396/12/05 16:30","price":866.22},{"date":"1396/12/05 17:00","price":870},{"date":"1396/12/05 17:30","price":861},{"date":"1396/12/05 18:00","price":870.1},{"date":"1396/12/05 19:00","price":870},{"date":"1396/12/05 19:30","price":865},{"date":"1396/12/05 20:00","price":863.45},{"date":"1396/12/05 20:30","price":866.9},{"date":"1396/12/05 21:00","price":865},{"date":"1396/12/05 21:30","price":864},{"date":"1396/12/05 22:00","price":863}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398