کمترین: 
9580.1
بیشترین: 
10010.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9580.1
زمان: 
12/5 22:30
قیمت بیت کوین امروز 5 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 اسفند 1396 , 9580.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:03","price":9973},{"date":"1396/12/05 14:00","price":10010.9},{"date":"1396/12/05 14:30","price":9783},{"date":"1396/12/05 15:00","price":9696},{"date":"1396/12/05 15:30","price":9744},{"date":"1396/12/05 16:30","price":9725},{"date":"1396/12/05 17:00","price":9759.7},{"date":"1396/12/05 17:30","price":9606},{"date":"1396/12/05 18:00","price":9755},{"date":"1396/12/05 18:30","price":9765.5},{"date":"1396/12/05 19:30","price":9760},{"date":"1396/12/05 20:00","price":9739.1},{"date":"1396/12/05 20:30","price":9703.1},{"date":"1396/12/05 21:00","price":9760},{"date":"1396/12/05 21:30","price":9701.7},{"date":"1396/12/05 22:00","price":9649.9},{"date":"1396/12/05 22:30","price":9580.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398