کمترین: 
98176.9
بیشترین: 
98267.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98176.9
زمان: 
12/5 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 5 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 98176.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:02","price":98267.2},{"date":"1396/12/05 11:20","price":98244.8},{"date":"1396/12/05 11:30","price":98242.9},{"date":"1396/12/05 11:40","price":98239.7},{"date":"1396/12/05 11:50","price":98255.8},{"date":"1396/12/05 12:00","price":98237.9},{"date":"1396/12/05 12:10","price":98235.9},{"date":"1396/12/05 12:20","price":98219.0},{"date":"1396/12/05 12:30","price":98214.9},{"date":"1396/12/05 12:40","price":98176.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398