کمترین: 
9.7
بیشترین: 
9.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9.79
زمان: 
12/5 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 5 اسفند 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 9.79 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:02","price":9.7},{"date":"1396/12/05 16:32","price":9.79}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398