کمترین: 
2.63
بیشترین: 
2.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.63
زمان: 
12/5 11:02
قیمت گاز طبیعی امروز 5 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 2.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:02","price":2.63}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398