کمترین: 
1.8115
بیشترین: 
1.8115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8115
زمان: 
12/5 11:02
قیمت بنزین امروز 5 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 5 اسفند 1396 , 1.8115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:02","price":1.8115}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398