کمترین: 
594.63
بیشترین: 
594.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
594.63
زمان: 
12/5 11:02
قیمت گازوئیل امروز 5 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 594.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:02","price":594.63}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398