کمترین: 
67.33
بیشترین: 
67.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.33
زمان: 
12/5 11:02
قیمت نفت برنت امروز 5 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 67.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:02","price":67.33}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398