کمترین: 
63.58
بیشترین: 
63.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.58
زمان: 
12/5 11:02
قیمت نفت سبک امروز 5 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 63.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:02","price":63.58}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398