کمترین: 
2188.6
بیشترین: 
2188.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2188.6
زمان: 
12/5 11:00
قیمت منات آذربایجان امروز 5 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 اسفند 1396 , 2188.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":2188.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398