کمترین: 
66
بیشترین: 
66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66
زمان: 
12/5 11:00
قیمت روبل روسیه امروز 5 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":66}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398