کمترین: 
11847.9
بیشترین: 
11847.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11847.9
زمان: 
12/5 11:00
قیمت بات تایلند امروز 5 اسفند 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 اسفند 1396 , 11847.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":11847.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398