کمترین: 
949.3
بیشترین: 
949.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
949.3
زمان: 
12/5 11:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 949.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":949.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398