کمترین: 
2819.7
بیشترین: 
2819.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2819.7
زمان: 
12/5 11:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 اسفند 1396 , 2819.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":2819.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398