کمترین: 
3367.2
بیشترین: 
3367.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3367.2
زمان: 
12/5 11:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 5 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 5 اسفند 1396 , 3367.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":3367.2}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398