کمترین: 
9895.6
بیشترین: 
9895.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9895.6
زمان: 
12/5 11:00
قیمت دینار بحرین امروز 5 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 اسفند 1396 , 9895.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":9895.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398