کمترین: 
314.1
بیشترین: 
314.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
314.1
زمان: 
12/5 11:00
قیمت دینار عراق امروز 5 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 314.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":314.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398