کمترین: 
9676.8
بیشترین: 
9676.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9676.8
زمان: 
12/5 11:00
قیمت ریال عمان امروز 5 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 اسفند 1396 , 9676.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":9676.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398