کمترین: 
1022.2
بیشترین: 
1022.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1022.2
زمان: 
12/5 11:00
قیمت ریال قطر امروز 5 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 5 اسفند 1396 , 1022.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":1022.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398