کمترین: 
992.2
بیشترین: 
992.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
992.2
زمان: 
12/5 11:00
قیمت ریال عربستان امروز 5 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 اسفند 1396 , 992.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":992.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398