کمترین: 
12381.7
بیشترین: 
12381.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12381.7
زمان: 
12/5 11:00
قیمت دینار کویت امروز 5 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 12381.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":12381.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398