کمترین: 
614.4
بیشترین: 
614.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
614.4
زمان: 
12/5 11:00
قیمت کرون دانمارک امروز 5 اسفند 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 614.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":614.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398