کمترین: 
455.4
بیشترین: 
455.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
455.4
زمان: 
12/5 11:00
قیمت کرون سوئد امروز 5 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 اسفند 1396 , 455.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":455.4}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399