کمترین: 
54
بیشترین: 
54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54
زمان: 
12/5 11:00
قیمت افغانی امروز 5 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":54}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398