کمترین: 
3973.4
بیشترین: 
3973.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3973.4
زمان: 
12/5 11:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 3973.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":3973.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398