کمترین: 
981.7
بیشترین: 
981.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
981.7
زمان: 
12/5 11:00
قیمت لیر ترکیه امروز 5 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 981.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":981.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398