کمترین: 
1013.2
بیشترین: 
1013.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1013.2
زمان: 
12/5 11:00
قیمت درهم امارات امروز 5 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 1013.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":1013.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398