کمترین: 
4574.4
بیشترین: 
4574.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4574.4
زمان: 
12/5 11:00
قیمت یورو امروز 5 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 5 اسفند 1396 , 4574.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":4574.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398