کمترین: 
3720.8
بیشترین: 
3720.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3720.8
زمان: 
12/5 11:00
قیمت دلار امروز 5 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 5 اسفند 1396 , 3720.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":3720.8}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398