کمترین: 
2775
بیشترین: 
2775
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2775
زمان: 
12/5 11:00
قیمت منات آذربایجان امروز 5 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 اسفند 1396 , 2775 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":2775}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398